sus

Volume poezie


soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

Lacrima iubirii


Puntea dintre noi
a rămas o şoaptă,
în adierea caldă, a iubirii.
Puntea dintre tine şi mine
valsează la fiecare gând,
la fiecare tumult în noapte.
A rămas aceeaşi,
chiar dacă durerile nărăvaşe
ne-au învăluit în umbră.
Puntea dintre tine şi mine,
nu există
decât în visul meu,
de nufăr indrăgostit,
purtat pe lacrima iubirii.