sus

Volume poezie


soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

soapte

Chemări tainice


Am adormit
pe apa ce şiroia-n cascadă,
pe-un pat de nuferi
ce se pierdeau în vis,
am adormit
cu dorul doinei lângă mine
culegând vis după vis,
ascultând tăcerea nopţii
şi-acel glas mânios de ape
ce-aducea de pe lungi ţărmuri
un şuvoi pribeag de şoapte.
Cu gândul înfierbântat
te-am chemat,
te-am aşteptat,
pe un pat de nuferi albi.