IUBIRE ÎNGEREASCĂ


Revista AGERO

Timişoara 2006 - lansare de carte
Preot IOAN MEGHELEŞ

Preotul Ioan Megheleş, a scris din prea-plinul sufletesc, într-o perioadă când iubirea, gândurile profunde şi interesul existenţial al omenirii îl preocupa, încorsetat ce-i drept de dogme.

Adunând gânduri rătăcite şi cuvinte foşnitoare, în placheta “Iubire îngerească”, rănit de potopul dezamăgirilor, asistăm la o carte tristă, covârşită de reaua întocmire a lumii, când unii, uneori trebuie să plece într-o altă dimensiune. . .

Cu toate acestea, poetul îşi cântă iubirea, copilăria, crângurile luminoase, uneori ,,neînţelegând sensul cuvintelor”, dorind totuşi o schimbare a lumii, pornind de la principii divine.

Refugiindu-se în poezie, poetul Ioan Megheleş – se divulgă fără rest, în versurile sale ascunse de ochii lumii, dar atât de profunde…

Mariana Gurza

end